ท่านเคยใช้งานศูนย์บริการใดของกระทรวงการคลัง

วายุภักษ์ฟ้าใส 1689
17 (14.17%)
แจ้งการเงินนอกระบบ 1359
29 (24.17%)
RD Callcenter 1161
49 (40.83%)
สายด่วนศุลกากร 1164
16 (13.33%)
สายด่วนสรรพสามิต 1713
9 (7.5%)
Total votes: 120
Go back
Powered by DRBPoll · PHP Hosting