ท่านเคยใช้งานศูนย์บริการใดของกระทรวงการคลัง

วายุภักษ์ฟ้าใส 1689
21 (12%)
แจ้งการเงินนอกระบบ 1359
43 (24.57%)
RD Callcenter 1161
75 (42.86%)
สายด่วนศุลกากร 1164
23 (13.14%)
สายด่วนสรรพสามิต 1713
13 (7.43%)
Total votes: 175
Go back
Powered by DRBPoll · PHP Hosting