ท่านเคยใช้งานศูนย์บริการใดของกระทรวงการคลัง

วายุภักษ์ฟ้าใส 1689
18 (12.24%)
แจ้งการเงินนอกระบบ 1359
31 (21.09%)
RD Callcenter 1161
68 (46.26%)
สายด่วนศุลกากร 1164
19 (12.93%)
สายด่วนสรรพสามิต 1713
11 (7.48%)
Total votes: 147
Go back
Powered by DRBPoll · PHP Hosting