ท่านเคยใช้งานศูนย์บริการใดของกระทรวงการคลัง

วายุภักษ์ฟ้าใส 1689
18 (13.53%)
แจ้งการเงินนอกระบบ 1359
29 (21.8%)
RD Callcenter 1161
58 (43.61%)
สายด่วนศุลกากร 1164
18 (13.53%)
สายด่วนสรรพสามิต 1713
10 (7.52%)
Total votes: 133
Go back
Powered by DRBPoll · PHP Hosting