ท่านเคยใช้งานศูนย์บริการใดของกระทรวงการคลัง

วายุภักษ์ฟ้าใส 1689
28 (13.93%)
แจ้งการเงินนอกระบบ 1359
54 (26.87%)
RD Callcenter 1161
78 (38.81%)
สายด่วนศุลกากร 1164
25 (12.44%)
สายด่วนสรรพสามิต 1713
16 (7.96%)
Total votes: 201
Go back
Powered by DRBPoll · PHP Hosting