วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560

10.30 น. ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน แถลงข่าว "แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูอย่างยั่งยืน ปี 2560" (โครงการสวัสดิการเงินกู้ ชพค.-ชพส.) ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร อาคาร 72 ปี ชั้น 11 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

10.30 น. กรรมการผู้จัดการ ธพว. อธิการบดี ม.หอการค้าไทย และรองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและวิจัย ม.หอการค้าไทย แถลงข่าวประเมินสถานการณ์ SMEs ไทย ปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 ภายใต้สถานการณ์การเลือกตั้ง และความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ธพว. และ ม.หอการค้าไทย ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ม.หอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

14.00 น. ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สศค. ในฐานะโฆษก สศค. แถลงข่าวร่าง พรบ. คุ้มครองเงินฝาก ฉบับที่ (..) พ.ศ.... ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง