วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

9.00 น. เลขาธิการ กบข. เป็นประธานเปิดงานร่วมงานสัมมนาเรื่อง ESG Investing “Returns Enhancing or Sacrificing? How to make it work? จัดโดย กบข. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน