วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

13.00 น. ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาประจำไตรมาส 1 “หุ้นขวัญใจมหาชน ทอล์ค และเคาะขวาหุ้นเด่นก่อน 2,000 จุด” จัดโดย นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนฯ ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561

13.00 น. อธิบดีกรมสรรพสามิต ผู้แทนสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และผู้ประกอบการค้าปลีกสินค้าสรรพสามิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสำรวจราคาขายปลีกสินค้าสรรพสามิต ณ อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต