วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560

10.15 น. ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สศค. ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญ สนช. ร่วมการเสวนา "ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ..." ณ Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์