วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

10.00 น. เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการ "InsurTech : Sharing Experiences from China" ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

13.30 น. ผอ.ออมสิน พร้อมผู้บริหาร ธ.กรุงไทย ธพว. และ บสย. แถลงข่าวสถาบันการเงินผนึกพลังสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs “โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่6) ปรับปรุงใหม่” ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร อาคาร 72 ปี ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่