วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

11.00 น. รองกรรมการผู้จัดการ ธอส. กลุ่มงานบริหารหนี้และปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดงานประมูลขายทรัพย์ NPA ครั้งที่ 2/2561 (ประมูลบ้านมือสอง) ณ ห้องประชุมพิมานมาศ อาคารจอดรถ ชั้น 11 ธอส.สำนักงานใหญ่