วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561

05.50 น. กรรมการธนาคาร และ กรรมการผู้จัดการ ธอส. ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง 65 ปี GH BANK RUN FOR SMART ปีที่ 2 ณ บริเวณลานน้ำพุ หน้าอาคาร 1 ธอส. สำนักงานใหญ่


วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561

7.15 น. ธอส. จัดงานวันสถาปนา 65 ปี ธอส. พร้อมสาธิตการใช้งาน Mobile App - GHB ALL และมอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาเทควันโดฯ ณ ห้องวิมานเมฆ อาคาร 2 ธอส. สำนักงานใหญ่

10.30 น. กรรมการผู้จัดการ ธพว. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแพลตฟอร์ม SME D Bank ศูนย์กลางบริการครบวงจรเพื่อ SMEs ไทย โดยมี รมช.อุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสุโกศล

11.00 น. ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรับและนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากรที่เป็นผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออก หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ระหว่างกรมสรรพากรและกรมศุลกากร โดยมีอธิบดีกรมสรรพากรและอธิบดีกรมศุลกากร ร่วมลงนาม ณ ห้องโถงวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง