ศูนย์วายุภักษ์ฟ้าใส Call 1689

ศูนย์วายุภักษ์ฟ้าใส สายด่วน 1689

กลุ่มราษฎรจังหวัดมุกดาหารเดินทางมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาหนี้สิน ณ กระทรวงการคลัง โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักตรวจสอบและประเมินผลเป็นผู้รับเรื่องไว้เพื่อดำเนินการ

Image

Last Updated ( Jul 20, 2011 at 10:38 AM )
ศูนย์วายุภักษ์ฟ้าใส สายด่วน 1689

กลุ่มราษฎรจังหวัดเชียงราย  ได้เดินทางมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาหนี้สิน  ณ กระทรวงการคลัง  โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักตรวจสอบและประเมินผลรับเรื่องไว้เพื่อดำเนินการ

Image

Last Updated ( Jul 20, 2011 at 10:38 AM )
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>

 

 

ศูนย์วายุภักษ์ฟ้าใส Call 1689 เปิดระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ที่               
- สายด่วนการเงินนอกระบบ 1689
- โทรสาร 0-2271-2607  
- e-mail call@mof.go.th
- ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ 
- โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการไม่ได้รับสินเชื่อเนื่องจากข้อมูลเครดิตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2553
- รายงานสรุปผลการดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการประสานความเข้าใจกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับ ขั้นตอนในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554


Polls

พึงพอใจการให้บริการข้อมูล
  
Who's Online

We have 3 guests online

ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร และเรื่องราวร้องทุกข์  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง   กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์  1689 (5 คู่สาย)  โทรสาร 0-2271-2607  e-mail : call@mof.go.th