ศูนย์วายุภักษ์ฟ้าใส Call 1689

Polls

พึงพอใจการให้บริการข้อมูล
  
Who's Online

We have 3 guests online

ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร และเรื่องราวร้องทุกข์  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง   กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์  1689 (5 คู่สาย)  โทรสาร 0-2271-2607  e-mail : call@mof.go.th