ศูนย์วายุภักษ์ฟ้าใส Call 1689

หน้าแรก arrow ร้องทุกข์ออนไลด์
ร้องทุกข์ออนไลด์

ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร และเรื่องราวร้องทุกข์  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง   กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์  1689 (5 คู่สาย)  โทรสาร 0-2271-2607  e-mail : call@mof.go.th