วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

13.30 น. ผอ.สศค. แถลงข่าวรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังเดือน ม.ค.2560 ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง