ดูรายชื่อทำเนียบ...
::: สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย :::
QR Code
 
ข่าวสารงานสัมนาข้าราชการพลเรือน
 
ข่าวอบรม สัมนา
แวดวงราชการไทย
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง พ.ศ.2555 >>> อ่านต่อ... (1 ก.ค.2555)
ลิงค์ภายในเว็บไซต์
[รายชื่อคณะกรรมการบริหาร]
[สมาชิกสัมพันธ์]
[เกี่ยวกับสมาคม]
[สื่อเผยแพร่]
[ประกาศเกียรติคุณ]
แบนเนอร์หน่วยงานราชการ
 
กระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
::: เฟสบุ๊ค กระทรวงการคลัง :::
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
::: ลิงค์หน่วยงานต่างๆ :::
แวดวงราชการ โดย ดร.จรวยพร ธรณินทร์
มูลนิธิเสริมสร้างประสิทธิภาพในราชการ /เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 27-08-50 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน/เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 27-08-50 กระทรวงการคลัง/เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 27-08-50 มูลนิธิ พันเอก จินดา ณ สงขลา/เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 27-08-50 มูลนิธิช่วยเหลือข้าราชการพลเรือน /เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 27-08-50 ชมรมนักบริหารข้าราชการพลเรือน (ช.บ.ร.) /เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 27-08-50 ชมรมข้าราชการอาวุโส (ชขอ.) /เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 27-08-50 สมาคมนักฝึกอบรมแห่งประเทศไทย /เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 27-08-50 สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย/เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 27-08-50 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด /เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 27-08-50 สำนักนายกรัฐมนตรี ถวายพระพรออนไลน์ เว็บไซต์นายกรัฐมนตรี
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 736/1 ซอยเศรษฐสุนทร ถนนพระราม 5 กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-243-1521 , 243-2750 , โทรสาร 02-241-3839 e-mail: webmaster , เลขาฯสมาคม
จำนวนผู้เยี่ยมชม : unique visitors counter  :เมื่อ สิงหาคม 2549 : ปรับปรุง : NP 1 MAR 2012 10.46
มูลนิธิเสริมสร้างประสิทธิภาพในราชการ /เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 27-08-50 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน/เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 27-08-50 กระทรวงการคลัง/เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 27-08-50 มูลนิธิ พันเอก จินดา ณ สงขลา/เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 27-08-50 มูลนิธิช่วยเหลือข้าราชการพลเรือน /เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 27-08-50 ชมรมนักบริหารข้าราชการพลเรือน (ช.บ.ร.) /เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 27-08-50 ชมรมข้าราชการอาวุโส (ชขอ.) /เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 27-08-50 สมาคมนักฝึกอบรมแห่งประเทศไทย /เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 27-08-50 สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย/เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 27-08-50 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด /เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 27-08-50 สำนักนายกรัฐมนตรี
ถวายพระพรออนไลน์ เว็บไซต์นายกรัฐมนตรี วารสารไทยคู่ฟ้า