ข่าวประชาสัมพันธ์

  

  

 

 

 

3 มิ.ย. 59
  เปิดตัวสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว เงื่อนไขสุดพิเศษ
27 พ.ค. 59
  หนุนผู้แทนคลังขับเคลื่อนรัฐวิสาหกิจเชิงรุก
20 พ.ค. 59
  รมว.คลังร่วมประชุมสภาผู้ว่าการ ADB
13 พ.ค. 59
  ครึ่งปีแรกคลังเก็บรายได้ 1,077,034 ล้านบาท
9 พ.ค. 59
  National e-Payment พลิกโฉมการชำระเงินของไทย "ว่องไว มั่นใจ ใช่เลย"
6 พ.ค. 59
  มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา
4 พ.ค. 59
  ความคืบหน้าการดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
4 May 2016
  Progress on measures taken to ease doing business in Thailand
29 เม.ย. 59
  บ้านธนารักษ์ประชารัฐ
25 เม.ย. 59
  ทำไมต้องลงทุนในประเทศไทย ในปี 2559 ?
22 เม.ย. 59
  National e-Payment พลิกโฉมการชำระเงินของไทย "ว่องไว มั่นใจ ใช่เลย"
15 เม.ย. 59
  มุ่งสร้างคนคลังให้เก่ง ดี มีความสุข
11 เม.ย. 59
  มาตรการพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุน 2559
Apr 11,2016
  2016 investment Promotion Year
8 เม.ย. 59
  โครงการบ้านประชารัฐ ประโยชน์เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และการเพิ่มโอกาสแห่งชีวิต
8 เม.ย. 59
  141 ปีกระทรวงการคลัง เดินหน้าปฏิรูประบบการคลังครั้งใหญ่
1 เม.ย. 59
  ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
25 มี.ค. 59
  คลังมั่นใจหนี้ครัวเรือน ไม่ขัดขวางมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจ
17 มี.ค. 59
  "ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความร่วมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศและการ ดำเนินการตาม FATCA"
17 March 59
  "Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the United States of America"
15 มี.ค. 59
  Treasury Department is set to Host the 29th Mint Directors Conference for Mints from across the World to Exchange Knowledge and aims to Become International Coin Producer
18 มี.ค. 59
  ร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศฯ
11 มี.ค. 59
  ถวายพระราชกุศลและบำรุงพระพุทธศาสนา
4 มี.ค. 59
  “สูงกว่าเป้าหมาย” รายได้รัฐบาล 4 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2559
26 ก.พ. 59
  2559 ปีทองแห่งการลงทุนของไทย
-
  บทความทางวิชการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ
19 ก.พ. 59
  ทำไมต้องลงทุนในประเทศไทย ในปี 2559 ?
5 ก.พ. 59
  พิธีเปิดและการประชุมสภาผู้ว่าการ AIIB
     
20 ก.ค. 58
  EXIM BANK กับการเชื่อมโยงไทยเข้าสู่ AEC
17 ก.ค. 58
  คลังกับAIIB อีกระดับความร่วมมือ ด้านการลงทุนโครงการพื้นฐานในภูมิภาคเอเชีย (2)
10 ก.ค. 58
  คลังกับAIIB อีกระดับความร่วมมือ ด้านการลงทุนโครงการพื้นฐานในภูมิภาคเอเชีย (1)
8 ก.ค. 58
  เรื่องเล่าจาก อดีต รมว.คลัง และ ปลัดกระทรวงการคลัง กิจกรรม Lunch talk ครั้งที่ 1
ในหัวข้อ “คุยกับคนคลัง” วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง
1 ก.ค. 58
  มาตรการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์)
9 เม.ย.58
  รายงานประจำปี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2557
3 มี.ค.58
  การประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ หัวข้อ "Together"
13 ก.พ.58
  สรุปปาฐกถา "การประชุมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง "
     
26 ธ.ค.57
  บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมันในตลาดโลก ณ วันที่ 2 ธ.ค.2557
16 ธ.ค.57
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า
30 ก.ย.57
  ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ สังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 70 ราย.
25 ส.ค 57
  ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 5 (5th MOF INNOVATION AWARDS 2014)
22 ส.ค 57
  ขอความร่วมมือกระทรวง กรม สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ที่เป็นนิติบุคคล ส่งข้าราชการ พนักงาน และประชาชน เข้าสมัครรับการคัดสรรเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ
30 พ.ค 57
  คำชี้แจง หน.คสช. ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อ 30 พ.ค. 57 (ไฟล์เอกสาร | วิดีโอ)
1 พ.ค 57
  รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
25 เม.ย 57
  ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ สังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 70 ราย.
25 เม.ย 57
  ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ ศทส. สป.กค. จำนวน 1 ราย.