ข่าวประชาสัมพันธ์

  

  

 

 

 

20 ก.ค. 58
  EXIM BANK กับการเชื่อมโยงไทยเข้าสู่ AEC
17 ก.ค. 58
  คลังกับAIIB อีกระดับความร่วมมือ ด้านการลงทุนโครงการพื้นฐานในภูมิภาคเอเชีย (2)
10 ก.ค. 58
  คลังกับAIIB อีกระดับความร่วมมือ ด้านการลงทุนโครงการพื้นฐานในภูมิภาคเอเชีย (1)
8 ก.ค. 58
  เรื่องเล่าจาก อดีต รมว.คลัง และ ปลัดกระทรวงการคลัง กิจกรรม Lunch talk ครั้งที่ 1
ในหัวข้อ “คุยกับคนคลัง” วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง
1 ก.ค. 58
  มาตรการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์)
9 เม.ย.58
  รายงานประจำปี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2557
3 มี.ค.58
  การประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ หัวข้อ "Together"
13 ก.พ.58
  สรุปปาฐกถา "การประชุมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง "
     
26 ธ.ค.57
  บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมันในตลาดโลก ณ วันที่ 2 ธ.ค.2557
16 ธ.ค.57
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า
30 ก.ย.57
  ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ สังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 70 ราย.
25 ส.ค 57
  ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 5 (5th MOF INNOVATION AWARDS 2014)
22 ส.ค 57
  ขอความร่วมมือกระทรวง กรม สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ที่เป็นนิติบุคคล ส่งข้าราชการ พนักงาน และประชาชน เข้าสมัครรับการคัดสรรเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ
30 พ.ค 57
  คำชี้แจง หน.คสช. ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อ 30 พ.ค. 57 (ไฟล์เอกสาร | วิดีโอ)
1 พ.ค 57
  รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
25 เม.ย 57
  ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ สังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 70 ราย.
25 เม.ย 57
  ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ ศทส. สป.กค. จำนวน 1 ราย.