ข่าวประชาสัมพันธ์

  

  

 

 

 

3 มี.ค.58
  การประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ หัวข้อ "Together"
12 ก.พ.58
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2
(พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน)
15 ม.ค.58
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (12-22 ม.ค.58)
     
26 ธ.ค.57
  บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมันในตลาดโลก ณ วันที่ 2 ธ.ค.2557
16 ธ.ค.57
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า
1 ธ.ค.57
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (26 พ.ย. - 9 ธ.ค 57)
30 ก.ย.57
  ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ สังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 70 ราย.
25 ส.ค 57
  ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 5 (5th MOF INNOVATION AWARDS 2014)
22 ส.ค 57
  ขอความร่วมมือกระทรวง กรม สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ที่เป็นนิติบุคคล ส่งข้าราชการ พนักงาน และประชาชน เข้าสมัครรับการคัดสรรเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ
30 พ.ค 57
  คำชี้แจง หน.คสช. ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อ 30 พ.ค. 57 (ไฟล์เอกสาร | วิดีโอ)
1 พ.ค 57
  รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
25 เม.ย 57
  ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ สังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 70 ราย.
25 เม.ย 57
  ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ ศทส. สป.กค. จำนวน 1 ราย.