หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายอำนวย ปรีมนวงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายประสิทธิ์ สืบชนะ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 นายกฤษฎา อุทยานิน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
นายสาธิต รังคสิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 นายราฆพ ศรีศุภอรรถ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 นายสุทธิชัย สังขมณี

:: ภาพข่าวการตรวจราชการ กระทรวงการคลัง ::

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดบุรีรั

นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 11 – 12 กันยายน 2557

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดขอนแก่น

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตาม แนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2557

ImageImage

ImageImage


Read more...
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายสุทธิชัย สังขมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 18 ท้องที่จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 2557

ImageImage

ImageImage

Read more...
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานประชุมการตรวจราชการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16 สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18 สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19 สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26 เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลังและรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557

ImageImage

ImageImage

Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

โพล

พึงพอใจการให้บริการข้อมูล
  

ค้นหาขั้นสูง

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 9 guests online

สถิติผู้เข้าชม

Visitors: 433501


     
     

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-273-9023
สำนักตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-273-9021 ต่อ 2202 , 2203