หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายสุทธิชัย สังขมณี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายนรินทร์ กัลยาณมิตริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นางพรรณขนิตตา บุญครอง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
นายยุทธนา หยิมการุณ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 นายประสิทธิ์ สืบชนะ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
นายสาธิต รังคสิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 นายราฆพ ศรีศุภอรรถ
 
 

:: ภาพข่าวการตรวจราชการ กระทรวงการคลัง ::

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจราชการ จ.เพชรบุรี

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการในส่วนภูมิภาค ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5ท้องที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

ImageImage

ImageImage

Read more...
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 ท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

ImageImage

ImageImage

Read more...
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจราชการ จ.สกลนคร

นางพรรณขนิตตา บุญครอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ณ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 12 - 13 มกราคม 2559

ImageImage

ImageImage

Read more...
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจราชการ จ.ลพบุรี

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ท้องที่จังหวัดลพบุรี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ImageImage

ImageImage

Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

โพล

พึงพอใจการให้บริการข้อมูล
  

ค้นหาขั้นสูง

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 6 guests online

สถิติผู้เข้าชม

Visitors: 595658


     
     

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-273-9023
สำนักตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-273-9021 ต่อ 2202 , 2203