หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายสาธิต รังคสิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายสุทธิชัย สังขมณี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
นายจุมพล ริมสาคร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 นายสุวิชญ โรจนวานิช
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

:: ภาพข่าวการตรวจราชการ กระทรวงการคลัง ::

การประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังประชุมคณะผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อพิจารณาแบ่งหน่วยงาน/เขตพื้นที่รับผิดชอบในการตรวจราชการ และการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557

ImageImage
Image

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล

งานเลี้ยงส่งเกษียณอายุราชการ นางสาวปนัดดา พ่วงรับ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 30 กันยายน 2557

ImageImage
ImageImage

 

Read more...
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังติดตามผลปฏิบัติราชการ สท.กทม.8

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานประชุมการตรวจราชการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 (สท.กทม.8) เพื่อรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลังและรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557

ImageImage
ImageImage

Read more...
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ณ จังหวัดสตูล ในวันที่ 18 กันยายน 2557 และเป็นประธานประชุมการตรวจราชการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของส่วนราชการในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) ถ.ราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในวันที่ 19 กันยายน 2557

ImageImage
ImageImage

<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

โพล

พึงพอใจการให้บริการข้อมูล
  

ค้นหาขั้นสูง

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 4 guests online

สถิติผู้เข้าชม

Visitors: 452397


     
     

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-273-9023
สำนักตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-273-9021 ต่อ 2202 , 2203