หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายสุทธิชัย สังขมณี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายนรินทร์ กัลยาณมิตริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นางพรรณขนิตตา บุญครอง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
นายยุทธนา หยิมการุณ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 นายประสิทธิ์ สืบชนะ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
นายสาธิต รังคสิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 นายราฆพ ศรีศุภอรรถ
 
 

:: ภาพข่าวการตรวจราชการ กระทรวงการคลัง ::

อบรมผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นางพรรณขนิตตา บุญครอง และ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายยุทธนา หยิมการุณ เข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง จัดโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงาน กพ. ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559

 ImageImage

ประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

นายสิทธิชัย สังขมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๓ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ImageImage

ImageImage

Read more...
ผู้ตรวจราชการ วางพวงมาลาถวายสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบ

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง วางพวงมาลาถวายสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ณ พระบวรราชานุสาวรีย์ ฯ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

 ImageImage

ImageImage

Read more...
ร่วมแสดงความยินดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ พร้อมคณะผู้บริหาร มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558

ImageImage

ImageImage

Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

โพล

พึงพอใจการให้บริการข้อมูล
  

ค้นหาขั้นสูง

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 4 guests online

สถิติผู้เข้าชม

Visitors: 535028


     
     

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-273-9023
สำนักตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-273-9021 ต่อ 2202 , 2203