หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายสุทธิชัย สังขมณี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายสาธิต รังคสิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
นายจุมพล ริมสาคร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 นายประภาศ คงเอียด
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 นางพรรณขนิตตา บุญครอง

:: ภาพข่าวการตรวจราชการ กระทรวงการคลัง ::

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจราชการ สท.22

นายจุมพล ริมสาคร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558

 ImageImage
ImageImage

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20 และ 21

นายจุมพล ริมสาคร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นางพรรณขนิตตา บุญครอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมเดินทางตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20 และ 21 ในวันที่ 15 กันยายน 2558

 ImageImage
ImageImage

Read more...
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง จ.นครศรีธรรมราช

นายประภาศ คงเอียด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาคเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558

 ImageImage
ImageImage

Read more...
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจราชการ สท.18,19

นายจุมพล ริมสาคร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18 และ 19 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558

 ImageImage
ImageImage

Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

โพล

พึงพอใจการให้บริการข้อมูล
  

ค้นหาขั้นสูง

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 2 guests online

สถิติผู้เข้าชม

Visitors: 526396


     
     

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-273-9023
สำนักตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-273-9021 ต่อ 2202 , 2203