หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายอำนวย ปรีมนวงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายประสิทธิ์ สืบชนะ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 นายกฤษฎา อุทยานิน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 นายกุลิศ สมบัติศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 นายสาธิต รังคสิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 -ว่าง-

:: ภาพข่าวการตรวจราชการ กระทรวงการคลัง ::

การประชุมคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2557

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณาโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557

ImageImage

ImageImage

Read more...
การประชุมคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 2/2557

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 2/2557 เพื่อพิจารณาโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และโครงการพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557

ImageImage

ImageImage

Read more...
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2557

ImageImage

ImageImage

Read more...
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง จ.อุทัยธานี

นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 18 ท้องที่จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 31 มีนาคม 2557

ImageImage

ImageImage

Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

โพล

พึงพอใจการให้บริการข้อมูล
  

ค้นหาขั้นสูง

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 4 guests online

สถิติผู้เข้าชม

Visitors: 392369


     
     

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-273-9023
สำนักตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-273-9021 ต่อ 2202 , 2203