หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายอำนวย ปรีมนวงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายประสิทธิ์ สืบชนะ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 นายกฤษฎา อุทยานิน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
นายสาธิต รังคสิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 นายราฆพ ศรีศุภอรรถ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 นายสุทธิชัย สังขมณี

:: ภาพข่าวการตรวจราชการ กระทรวงการคลัง ::

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.มหาสารคาม

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ณ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2557

 ImageImage

ImageImage

Read more...
นายสุทธิชัย สังขมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อรับทราบผลการดำเน

นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคท้องที่จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย ในระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2557 โดยทั้งจังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคายได้มีการเตรียมแผนก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งใหม่

 ImageImage

ImageImage

 

Read more...
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง จ.ปทุมธานี

นายสุทธิชัย สังขมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 ท้องที่จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557

ImageImage

ImageImage

 

Read more...
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง จ.ชัยภูมิ

นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ณ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557

 ImageImage
ImageImage

Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

โพล

พึงพอใจการให้บริการข้อมูล
  

ค้นหาขั้นสูง

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 5 guests online

สถิติผู้เข้าชม

Visitors: 426718


     
     

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-273-9023
สำนักตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-273-9021 ต่อ 2202 , 2203