หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายสุทธิชัย สังขมณี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายสาธิต รังคสิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
นายจุมพล ริมสาคร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 นายสุวิชญ โรจนวานิช

:: ภาพข่าวการตรวจราชการ กระทรวงการคลัง ::

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7

นายสุทธิชัย สังขมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการและประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ตามแนวนโยบาย แผนงาน และโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

 ImageImage
ImageImage

Read more...
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจราชการ จ.พิษณุโลก และ จ.พิจิตร

นายจุมพล ริมสาคร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2558

ImageImage
ImageImage 

Read more...
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9 – 13 เพื่อรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามนโยบายแผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจาก กรมสรรพากร กระทรวงการคลังและรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานรวมทั้งแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

 ImageImage
ImageImage

Read more...
การประชุมรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานประชุมการตรวจราชการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 เพื่อรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามนโยบายแผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลังและรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานรวมทั้งแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

 ImageImage
ImageImage

Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

โพล

พึงพอใจการให้บริการข้อมูล
  

ค้นหาขั้นสูง

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 1 guest online

สถิติผู้เข้าชม

Visitors: 518879


     
     

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-273-9023
สำนักตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-273-9021 ต่อ 2202 , 2203