หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายสุทธิชัย สังขมณี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายสาธิต รังคสิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
นายจุมพล ริมสาคร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 นายสุวิชญ โรจนวานิช

:: ภาพข่าวการตรวจราชการ กระทรวงการคลัง ::

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

นายจุมพล ริมสาคร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายแผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

 ImageImage
ImageImage

Read more...
การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 - 3

นายสาธิต รังคสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 - 3 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

 ImageImage
ImageImage

Read more...
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจราชการ จ.ร้อยเอ็ด

นายจุมพล ริมสาคร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ณ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๕๘

 
ImageImage
ImageImage

Read more...
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง จ.เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 ImageImage
ImageImage

Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

โพล

พึงพอใจการให้บริการข้อมูล
  

ค้นหาขั้นสูง

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 2 guests online

สถิติผู้เข้าชม

Visitors: 510161


     
     

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-273-9023
สำนักตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-273-9021 ต่อ 2202 , 2203