แถลงข่าวกระทรวง

 เดือนเมษายน 2560
 
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 – 31 มกราคม 2561
21 เม.ย.60
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 – 31 มกราคม 2561
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entity in Thailand during 1 May 2017 – 31 January 2018
Apr 21, 2017
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entity in Thailand during 1 May 2017 – 31 January 2018
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 95 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
19 เม.ย.60
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 95 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3
12 เม.ย.60
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)
12 เม.ย.60
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560
12 เม.ย.60
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560
Public Debt Outstanding Report as of February 28, 2017
Apr 12, 2017
Public Debt Outstanding Report as of February 28, 2017
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 21 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 3 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 6 - 7 เมษายน 2560 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
10 เม.ย.60
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 21 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 3 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 6 - 7 เมษายน 2560 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM) การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Minister’s Meeting: AFMM) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 6 - 7 เมษายน 2560 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
4 เม.ย.60
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM) การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Minister’s Meeting: AFMM) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 6 - 7 เมษายน 2560 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เดือนมีนาคม 2560
 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงการคลังร่วมมือขจัดหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์
31 มี.ค.60
สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงการคลังร่วมมือขจัดหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์
ความพร้อมของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
31 มี.ค.60
ความพร้อมของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
30 มี.ค.60
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
30 มี.ค.60
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ครั้งที่ 1  โดยไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง
30 มี.ค.60
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 โดยไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560
29 มี.ค.60
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
16 มี.ค.60
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
คลังเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ National e-Payment ต่อเนื่อง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเลือกผู้ติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
13 มี.ค.60
คลังเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ National e-Payment ต่อเนื่อง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเลือกผู้ติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560
10 มี.ค.60
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรับปรุงครั้งที่ 1
10 มี.ค.60
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรับปรุงครั้งที่ 1
แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
8 มี.ค.60
แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
การเตรียมพร้อมของประชาชนในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560
8 มี.ค.60
การเตรียมพร้อมของประชาชนในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560
การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อรองรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3 มี.ค.60
การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อรองรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
รายงานผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2559 และโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560
1 มี.ค.60
รายงานผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2559 และโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560
งานเปิดตัวการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
1 มี.ค.60
งานเปิดตัวการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน

เดือนกุมภาพันธ์ 2560
 
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
27 ก.พ.60
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
Government Net Revenue Collection: The First Four Months of Fiscal Year 2017
Feb 27, 2017
Government Net Revenue Collection: The First Four Months of Fiscal Year 2017
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
27 ก.พ.60
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560
งานเปิดตัวการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
24 ก.พ.60
งานเปิดตัวการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559
24 ก.พ.60
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559
Public Debt Outstanding Report as of December 31, 2016
Feb 24, 2017
Public Debt Outstanding Report as of December 31, 2016
ผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 – 17 กุมภาพันธ์ 2560
24 ก.พ.60
ผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 – 17 กุมภาพันธ์ 2560
ผลประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจผ่านระบบ e-Bidding ครั้งแรกของประเทศไทย
22 ก.พ.60
ผลประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจผ่านระบบ e-Bidding ครั้งแรกของประเทศไทย
ผลประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจผ่านระบบ e-Bidding ครั้งแรกของประเทศไทย
Feb 22, 2017
Results of Thailand’s inaugural SOEs Bond e-Bidding
โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน
22 ก.พ.60
โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน
มาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2560 เพิ่มเติม
8 ก.พ.60
มาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2560 เพิ่มเติม
การประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจผ่านระบบ e-Bidding ครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีพันธบัตร ธ.ก.ส. เป็นโครงการนำร่อง
1 ก.พ.60
การประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจผ่านระบบ e-Bidding ครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีพันธบัตร ธ.ก.ส. เป็นโครงการนำร่อง
Thailand’s inaugural SOEs Bond e-Bidding : BAAC as a Pilot project
Feb 1, 2017
Thailand’s inaugural SOEs Bond e-Bidding : BAAC as a Pilot project

เดือนมกราคม 2560
 
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559 และ 2560 “เศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2 และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นมา ขยายตัวร้อยละ 3.6 ในปี 2560”
30 ม.ค.60
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559 และ 2560 “เศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2 และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นมา ขยายตัวร้อยละ 3.6 ในปี 2560”
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560
20 ม.ค.60
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560
20 ม.ค.60
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560
ผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 – 16 มกราคม 2560
20 ม.ค.60
ผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 – 16 มกราคม 2560
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559
20 ม.ค.60
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559
Public Debt Outstanding Report as of November 30, 2016
Jan 20,2017
Public Debt Outstanding Report as of November 30, 2016
มาตรการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
18 ม.ค.60
มาตรการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
11 ม.ค.60
มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
   
   
     
แถลงข่าวย้อนหลังปี 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550
2549: 2548: 2547 : 2546 : 2545 : 2544 : 2543 : 2542 : 2541