แถลงข่าวกระทรวง

 


เดือนกุมภาพันธ์ 2559
 
มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up)
   10 ก.พ.59
มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up)
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan)
   10 ก.พ.59
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan)
/home/Press_release/News2016/018.pdf
   10 ก.พ.59
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
การสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 (2016 The Year of Investment Seminar)  (ช่วงบ่าย)
   5 ก.พ.59
การสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 (2016 The Year of Investment Seminar) (ช่วงบ่าย)
การสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 (2016 The Year of Investment Seminar) (ช่วงเช้า)
   5 ก.พ.59
การสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 (2016 The Year of Investment Seminar) (ช่วงเช้า)
พิธีแถลงข่าวการรับความช่วยเหลือระหว่างรัฐบาลไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยสำหรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าโครงการ Community-Based Flood Risk Management and Disaster Response in the Chao Phraya Basin และความช่วยเหลือทางวิชาการโครงการ Strengthening Specialized and Semi-formal Financial Institutions to Support Financial Inclusion
   4 ก.พ.59
พิธีแถลงข่าวการรับความช่วยเหลือระหว่างรัฐบาลไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยสำหรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าโครงการ Community-Based Flood Risk Management and Disaster Response in the Chao Phraya Basin และความช่วยเหลือทางวิชาการโครงการ Strengthening Specialized and Semi-formal Financial Institutions to Support Financial Inclusion

เดือนมกราคม 2559
 
กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติจีนสนใจลงทุนในกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์
   31 ม.ค.59
กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติจีนสนใจลงทุนในกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์
ประชาชนให้ความสนใจในการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ครบตามวงเงินจำหน่าย 50,000 ล้านบาท
   29 ม.ค.59
ประชาชนให้ความสนใจในการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ครบตามวงเงินจำหน่าย 50,000 ล้านบาท
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2558 และ 2559 “เศรษฐกิจไทยปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.8 และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นมาขยายตัวร้อยละ 3.7 ในปี 2559”
   28 ม.ค.59
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2558 และ 2559 “เศรษฐกิจไทยปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.8 และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นมาขยายตัวร้อยละ 3.7 ในปี 2559”
การเข้าเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Development Bank: AIIB) ของประเทศไทย
   27 ม.ค.59
การเข้าเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Development Bank: AIIB) ของประเทศไทย
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
   26 ม.ค.59
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ประกาศวงเงินจำหน่ายคงเหลือของพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
   22 ม.ค.59
ประกาศวงเงินจำหน่ายคงเหลือของพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
ฐานะการคลังของรัฐบาลในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559
   21 ม.ค.59
ฐานะการคลังของรัฐบาลในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559
พิธีเปิดทำการและการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ครั้งที่ 1 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
   18 ม.ค.59
พิธีเปิดทำการและการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ครั้งที่ 1 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   18 ม.ค.59
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559
   15 ม.ค.59
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559
 ประกาศวงเงินจำหน่ายคงเหลือของพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 12 มกราคม 2559
   15 ม.ค.59
ประกาศวงเงินจำหน่ายคงเหลือของพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 12 มกราคม 2559
พิธีเปิดทำการและการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ครั้งที่ 1 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
   14 ม.ค.59
พิธีเปิดทำการและการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ครั้งที่ 1 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
กฎหมายลำดับรองออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558
   13 ม.ค.59
กฎหมายลำดับรองออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2559
   12 ม.ค.59
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2559
Permission to Issue Baht-denominated Bond or Debentures by Foreign Entities in Thailand during 1 January 2016 – 30 September 2016
   Jan 12, 2016
Permission to Issue Baht-denominated Bond or Debentures by Foreign Entities in Thailand during 1 January 2016 – 30 September 2016
ฐานะการคลังของรัฐบาล ในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   6 ม.ค.59
ฐานะการคลังของรัฐบาล ในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs
   4 ม.ค.59
มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs

เดือนธันวาคม 2558
 
ผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 – 29 ธันวาคม 2558
   30 ธ.ค.58
ผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 – 29 ธันวาคม 2558
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2558) และปีงบประมาณ 2558
   30 ธ.ค.58
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2558) และปีงบประมาณ 2558
มาตรการกระทรวงการคลังสู่ปีทองแห่งการลงทุน 2559
   30 ธ.ค.58
มาตรการกระทรวงการคลังสู่ปีทองแห่งการลงทุน 2559
เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2559
   29 ธ.ค.58
เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2559
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนตุลาคม 2558
   24 ธ.ค.58
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนตุลาคม 2558
แถลงข่าวการยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Standard and Poor’s (S&P’s)
   23 ธ.ค.58
แถลงข่าวการยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Standard and Poor’s (S&P’s)
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะที่ 2
   22 ธ.ค.58
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะที่ 2
การจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
   22 ธ.ค.58
การจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)
   22 ธ.ค.58
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
   17 ธ.ค.58
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
ครม. เห็นชอบหลักการในการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
   15 ธ.ค.58
ครม. เห็นชอบหลักการในการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3
   9 ธ.ค.58
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3
กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมแถลง แนวทางการจัดเก็บภาษีรถยนต์จากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และการขอป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)
   9 ธ.ค.58
กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมแถลง แนวทางการจัดเก็บภาษีรถยนต์จากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และการขอป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)

เดือนพฤศจิกายน 2558
 
การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างไทย – เมียนมา สาขาการเงิน (Myanmar – Thailand Joint Sub – committee on Financing) ฝ่ายไทย ครั้งที่ 1/2558
   24 พ.ย.58
การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างไทย – เมียนมา สาขาการเงิน (Myanmar – Thailand Joint Sub – committee on Financing) ฝ่ายไทย ครั้งที่ 1/2558
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนตุลาคม 2558
  23 พ.ย.58
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนตุลาคม 2558
ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2558
  23 พ.ย.58
ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2558
มาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์ต้นแบบในภูมิภาค
  18 พ.ย.58
มาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์ต้นแบบในภูมิภาค
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนกันยายน 2558
  9 พ.ย.58
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนกันยายน 2558
ครม. เห็นชอบมาตรการเร่งรัดโครงการ PPP Fast Track ลดระยะเวลาโครงการเหลือ 9 เดือน
  4 พ.ย.58
ครม. เห็นชอบมาตรการเร่งรัดโครงการ PPP Fast Track ลดระยะเวลาโครงการเหลือ 9 เดือน
การยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Fitch Ratings (Fitch)
  4 พ.ย.58
การยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Fitch Ratings (Fitch)
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ
  3 พ.ย.58
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ

เดือนตุลาคม 2558
 
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2558 “เศรษฐกิจไทยปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.8 และมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องในปี 2559”
  28 ต.ค.58
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2558 “เศรษฐกิจไทยปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.8 และมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องในปี 2559”
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)
  22 ต.ค.58
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)
ฐานะการคลังของรัฐบาลปีงบประมาณ 2558
  22 ต.ค.58
ฐานะการคลังของรัฐบาลปีงบประมาณ 2558
ผลการบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
  16 ต.ค.58
ผลการบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ส.ค. 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สบน. ประจำเดือน ส.ค. 2558
  16 ต.ค.58
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ส.ค. 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สบน. ประจำเดือน ส.ค. 2558
มาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์
  13 ต.ค.58
มาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์
มช.คลังไทยเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2558 และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการธนาคารโลก ครั้งที่ 92 ณ กรุงลิมา ประเทศเปร
  12 ต.ค.58
รมช.คลังไทยเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2558 และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการธนาคารโลก ครั้งที่ 92 ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู
รมช.คลังไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ว่าการของประเทศสมาชิกกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู
  12 ต.ค.58
รมช.คลังไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ว่าการของประเทศสมาชิกกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู
ประกาศจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง (รุ่นทั่วไป) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
  5 ต.ค.58
ประกาศจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง (รุ่นทั่วไป) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2558 ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู
  5 ต.ค.58
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2558 ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู
   
   
     
แถลงข่าวย้อนหลังปี 2558 : 2557 : 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550
2549: 2548: 2547 : 2546 : 2545 : 2544 : 2543 : 2542 : 2541