แถลงข่าวกระทรวง

 


เดือนกุมภาพันธ์ 2558
 
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  26 ก.พ.58
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
รมว.คลังลงนามในพิธีสาร7 ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน
  24 ก.พ.58
รมว.คลังลงนามในพิธีสาร7 ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  19 ก.พ.58
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
การยืนยันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Rating and Investment Information, Inc. (R&I)
  18 ก.พ.58
การยืนยันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Rating and Investment Information, Inc. (R&I)
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2558
  17 ก.พ.58
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2558
กระทรวงการคลังอนุมัติจ่ายเงินกว่า 250,000 บาท ให้ทายาทของ อปพร.
  13 ก.พ.58
กระทรวงการคลังอนุมัติจ่ายเงินกว่า 250,000 บาท ให้ทายาทของ อปพร.
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557
  10 ก.พ.58
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557
“ปลัดกระทรวงการคลัง” เผย “นายกรัฐมนตรี” ลงนามจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัด
  5 ก.พ.58
“ปลัดกระทรวงการคลัง” เผย “นายกรัฐมนตรี” ลงนามจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัด
ความคืบหน้าของการดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลัง เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (พ.ศ. 2557-2560)
  4 ก.พ.58
ความคืบหน้าของการดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลัง เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (พ.ศ. 2557-2560)

เดือนมกราคม 2558
 
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2557 และ 2558 “เศรษฐกิจไทยปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.7  และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นมาขยายตัวที่ร้อยละ 3.9 ในปี 2558”
  29 ม.ค.58
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2557 และ 2558 “เศรษฐกิจไทยปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.7 และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นมาขยายตัวที่ร้อยละ 3.9 ในปี 2558”
มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance)
  27 ม.ค.58
มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance)
ฐานะการคลังของรัฐบาลในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558
  26 ม.ค.58
ฐานะการคลังของรัฐบาลในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558
  21 ม.ค.58
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนธันวาคม 2557
  19 ม.ค.58
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนธันวาคม 2557
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2557
  9 ม.ค.58
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2557
เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2558
  7 ม.ค.58
เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2558
การประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “สุขกันเถอะเรา” จากกระทรวงการคลังและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 100,000 ล้านบาท
  5 ม.ค.58
การประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “สุขกันเถอะเรา” จากกระทรวงการคลังและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 100,000 ล้านบาท

เดือนธันวาคม 2557
 
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  30 ธ.ค.57
ฐานะการคลังภาคสาธารณะ ไตรมาสที่ 4 และตลอดปีงบประมาณ 2557
ตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS)
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  24 ธ.ค.57
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  19 ธ.ค.57
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
สรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สบน. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
  19 ธ.ค.57
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สบน. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
การยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Standard and Poor’s (S&P’s)
  19 ธ.ค.57
การยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Standard and Poor’s (S&P’s)
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2557
  15 ธ.ค.57
การชี้แจงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
กรณีการพระราชทานเงินให้ท่านผู้หญิงศรีรัศม์ สุวะดี
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2557
  11 ธ.ค.57
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2557
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM+3) และการประชุม Steering Committee ภายใต้ความร่วมมือทวิภาคีด้านการเงินระหว่างไทยและญี่ปุ่น ครั้งที่ 1
  8 ธ.ค.57
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM+3) และการประชุม Steering Committee ภายใต้ความร่วมมือทวิภาคีด้านการเงินระหว่างไทยและญี่ปุ่น ครั้งที่ 1

เดือนพฤศจิกายน 2557
 
นักลงทุนตอบรับพันธบัตร ธ.ก.ส. อย่างท่วมท้น พลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการออกพันธบัตรที่มีมูลค่าสูงที่สุด
  26 พ.ย.57
นักลงทุนตอบรับพันธบัตร ธ.ก.ส. อย่างท่วมท้น พลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการออกพันธบัตรที่มีมูลค่าสูงที่สุด
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สบน. ประจำเดือนตุลาคม 2557
  26 พ.ย.57
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สบน. ประจำเดือนตุลาคม 2557
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 ก.ย. 57 (ปรับ GDP ตาม สศช.)
  25 พ.ย.57
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 ก.ย. 57 (ปรับ GDP ตาม สศช.)
ประกาศจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1
  20 พ.ย.57
ประกาศจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1
ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2557
  19 พ.ย.57
ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2557
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนตุลาคม 2557
  19 พ.ย.57
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนตุลาคม 2557
รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557
  12 พ.ย.57
รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557
   
   
     
แถลงข่าวย้อนหลังปี 2557 : 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550
2549: 2548: 2547 : 2546 : 2545 : 2544 : 2543 : 2542 : 2541