แถลงข่าวกระทรวง

 


เดือนพฤษภาคม 2558
 
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  22 พ.ค.58
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
ความคืบหน้าการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
  21 พ.ค.58
ความคืบหน้าการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือน มี.ค. 2558
  19 พ.ค.58
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือน มี.ค. 2558
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  18 พ.ค.58
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
ประกาศจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง (รุ่นทั่วไป) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2
  7 พ.ค.58
รมว.คลังร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 48 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 18 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
ประกาศจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง (รุ่นทั่วไป) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2
  7 พ.ค.58
ประกาศจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง (รุ่นทั่วไป) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ประจำปี 2558 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
  6 พ.ค.58
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ประจำปี 2558 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 48 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 18 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
  1 พ.ค.58
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 48
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 18
และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

เดือนเมษายน 2558
 
ข้อมูลการให้บริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (สินเชื่อ Nano-Finance)
  30 เม.ย.58
ข้อมูลการให้บริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (สินเชื่อ Nano-Finance)
คลังเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลังเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
  29 เม.ย.58
คลังเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลังเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2558 “เศรษฐกิจไทยปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.7 โดยมีแรงสนับสนุนจากการท่องเที่ยวที่สดใสและแรงกระตุ้นจากภาคการคลัง”
  29 เม.ย.58
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2558 “เศรษฐกิจไทยปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.7 โดยมีแรงสนับสนุนจากการท่องเที่ยวที่สดใสและแรงกระตุ้นจากภาคการคลัง”
ความคืบหน้าการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
  28 เม.ย.58
ความคืบหน้าการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
คลังเบิกจ่ายงบปี 2558 ตั้งแต่เดือน ต.ค.57 –  17 เม.ย.58 คิดเป็น 55.8 % ของงบประมาณปี 2558
  23 เม.ย.58
คลังเบิกจ่ายงบปี 2558 ตั้งแต่เดือน ต.ค.57 – 17 เม.ย.58 คิดเป็น 55.8 % ของงบประมาณปี 2558
ผลการดำเนินงานของกระทรวงการคลังรอบ 6 เดือน “คลังมั่นใจ แจงผลงาน 6 เดือน ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจ”
  22 เม.ย.58
ผลการดำเนินงานของกระทรวงการคลังรอบ 6 เดือน “คลังมั่นใจ แจงผลงาน 6 เดือน ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจ”
Accomplishments of the Ministry of Finance during the First 6 Months “The Ministry of Finance indicates that economic policies implemented during the past  6 months had supported economic recovery”
 April 22, 2015
Accomplishments of the Ministry of Finance during the First 6 Months “The Ministry of Finance indicates that economic policies implemented during the past 6 months had supported economic recovery”
พิธีมอบใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ Nano-Finance
  22 เม.ย.58
พิธีมอบใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ Nano-Finance
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2558
  21 เม.ย.58
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2558
โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2
  20 เม.ย.58
โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ก.พ. 2558  และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะประจำเดือน ก.พ. 2558
  20 เม.ย.58
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ก.พ. 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะประจำเดือน ก.พ. 2558
มาตรการเพื่อสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
  16 เม.ย.58
มาตรการเพื่อสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2558
  10 เม.ย.58
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2558
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3
  9 เม.ย.58
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3
การแอบอ้างให้โอนเงินเข้าบัญชีของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
  8 เม.ย.58
การแอบอ้างให้โอนเงินเข้าบัญชีของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)
  7 เม.ย.58
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)
การประชุมคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ ครั้งที่ 1/2558
  3 เม.ย.58
การประชุมคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ ครั้งที่ 1/2558
การแอบอ้างให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ สินเชื่อ Nano-Finance
  3 เม.ย.58
การแอบอ้างให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ สินเชื่อ Nano-Finance

เดือนมีนาคม 2558
 
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558
  31 มี.ค.58
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  25 มี.ค.58
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
“อาเซียนจับมือรวมตัวทางการเงินเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน”
  24 มี.ค.58
“อาเซียนจับมือรวมตัวทางการเงินเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน”
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  23 มี.ค.58
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
สถานการณ์เศรษฐกิจและผลการดำเนินนโยบายของกระทรวงการคลัง “นโยบายการคลังช่วยสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจไทย”
  19 มี.ค.58
สถานการณ์เศรษฐกิจและผลการดำเนินนโยบายของกระทรวงการคลัง “นโยบายการคลังช่วยสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจไทย”
คนไทยมิได้ติดอันดับจ่ายภาษีสูงสุดในโลก
  13 มี.ค.58
คนไทยมิได้ติดอันดับจ่ายภาษีสูงสุดในโลก
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2558  และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2558
  12 มี.ค.58
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2558
รายงานผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Fitch Ratings (Fitch)
  6 มี.ค.58
รายงานผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Fitch Ratings (Fitch)
เดินหน้ากองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
  3 มี.ค.58
เดินหน้ากองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

เดือนกุมภาพันธ์ 2558
 
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  26 ก.พ.58
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
รมว.คลังลงนามในพิธีสาร7 ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน
  24 ก.พ.58
รมว.คลังลงนามในพิธีสาร7 ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  19 ก.พ.58
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
การยืนยันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Rating and Investment Information, Inc. (R&I)
  18 ก.พ.58
การยืนยันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Rating and Investment Information, Inc. (R&I)
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2558
  17 ก.พ.58
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2558
กระทรวงการคลังอนุมัติจ่ายเงินกว่า 250,000 บาท ให้ทายาทของ อปพร.
  13 ก.พ.58
กระทรวงการคลังอนุมัติจ่ายเงินกว่า 250,000 บาท ให้ทายาทของ อปพร.
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557
  10 ก.พ.58
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557
“ปลัดกระทรวงการคลัง” เผย “นายกรัฐมนตรี” ลงนามจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัด
  5 ก.พ.58
“ปลัดกระทรวงการคลัง” เผย “นายกรัฐมนตรี” ลงนามจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัด
ความคืบหน้าของการดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลัง เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (พ.ศ. 2557-2560)
  4 ก.พ.58
ความคืบหน้าของการดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลัง เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (พ.ศ. 2557-2560)

เดือนมกราคม 2558
 
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2557 และ 2558 “เศรษฐกิจไทยปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.7  และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นมาขยายตัวที่ร้อยละ 3.9 ในปี 2558”
  29 ม.ค.58
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2557 และ 2558 “เศรษฐกิจไทยปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.7 และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นมาขยายตัวที่ร้อยละ 3.9 ในปี 2558”
มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance)
  27 ม.ค.58
มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance)
ฐานะการคลังของรัฐบาลในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558
  26 ม.ค.58
ฐานะการคลังของรัฐบาลในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558
  21 ม.ค.58
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนธันวาคม 2557
  19 ม.ค.58
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนธันวาคม 2557
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2557
  9 ม.ค.58
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2557
เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2558
  7 ม.ค.58
เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2558
การประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “สุขกันเถอะเรา” จากกระทรวงการคลังและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 100,000 ล้านบาท
  5 ม.ค.58
การประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “สุขกันเถอะเรา” จากกระทรวงการคลังและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 100,000 ล้านบาท
   
   
     
แถลงข่าวย้อนหลังปี 2557 : 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550
2549: 2548: 2547 : 2546 : 2545 : 2544 : 2543 : 2542 : 2541