แถลงข่าวกระทรวง

 


เดือนมีนาคม 2558
 
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558
  31 มี.ค.58
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  25 มี.ค.58
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
“อาเซียนจับมือรวมตัวทางการเงินเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน”
  24 มี.ค.58
“อาเซียนจับมือรวมตัวทางการเงินเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน”
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  23 มี.ค.58
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
สถานการณ์เศรษฐกิจและผลการดำเนินนโยบายของกระทรวงการคลัง “นโยบายการคลังช่วยสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจไทย”
  19 มี.ค.58
สถานการณ์เศรษฐกิจและผลการดำเนินนโยบายของกระทรวงการคลัง “นโยบายการคลังช่วยสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจไทย”
คนไทยมิได้ติดอันดับจ่ายภาษีสูงสุดในโลก
  13 มี.ค.58
คนไทยมิได้ติดอันดับจ่ายภาษีสูงสุดในโลก
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2558  และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2558
  12 มี.ค.58
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2558
รายงานผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Fitch Ratings (Fitch)
  6 มี.ค.58
รายงานผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Fitch Ratings (Fitch)
เดินหน้ากองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
  3 มี.ค.58
เดินหน้ากองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

เดือนกุมภาพันธ์ 2558
 
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  26 ก.พ.58
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
รมว.คลังลงนามในพิธีสาร7 ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน
  24 ก.พ.58
รมว.คลังลงนามในพิธีสาร7 ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  19 ก.พ.58
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
การยืนยันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Rating and Investment Information, Inc. (R&I)
  18 ก.พ.58
การยืนยันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Rating and Investment Information, Inc. (R&I)
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2558
  17 ก.พ.58
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2558
กระทรวงการคลังอนุมัติจ่ายเงินกว่า 250,000 บาท ให้ทายาทของ อปพร.
  13 ก.พ.58
กระทรวงการคลังอนุมัติจ่ายเงินกว่า 250,000 บาท ให้ทายาทของ อปพร.
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557
  10 ก.พ.58
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557
“ปลัดกระทรวงการคลัง” เผย “นายกรัฐมนตรี” ลงนามจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัด
  5 ก.พ.58
“ปลัดกระทรวงการคลัง” เผย “นายกรัฐมนตรี” ลงนามจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัด
ความคืบหน้าของการดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลัง เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (พ.ศ. 2557-2560)
  4 ก.พ.58
ความคืบหน้าของการดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลัง เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (พ.ศ. 2557-2560)

เดือนมกราคม 2558
 
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2557 และ 2558 “เศรษฐกิจไทยปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.7  และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นมาขยายตัวที่ร้อยละ 3.9 ในปี 2558”
  29 ม.ค.58
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2557 และ 2558 “เศรษฐกิจไทยปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.7 และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นมาขยายตัวที่ร้อยละ 3.9 ในปี 2558”
มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance)
  27 ม.ค.58
มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance)
ฐานะการคลังของรัฐบาลในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558
  26 ม.ค.58
ฐานะการคลังของรัฐบาลในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558
  21 ม.ค.58
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนธันวาคม 2557
  19 ม.ค.58
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนธันวาคม 2557
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2557
  9 ม.ค.58
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2557
เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2558
  7 ม.ค.58
เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2558
การประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “สุขกันเถอะเรา” จากกระทรวงการคลังและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 100,000 ล้านบาท
  5 ม.ค.58
การประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “สุขกันเถอะเรา” จากกระทรวงการคลังและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 100,000 ล้านบาท
   
   
     
แถลงข่าวย้อนหลังปี 2557 : 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550
2549: 2548: 2547 : 2546 : 2545 : 2544 : 2543 : 2542 : 2541