ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมกระทรวงการคลังพร้อมทั้งติดตั้งระบบเครื่องเสียง
    (
ซื้อแบบ 22 ก.พ. - 8 มี.ค.45 ,ยื่นซอง 20 มี.ค.45)
สอบราคาซื้อกล้องถ่ายวิดีโอระบบดิจิตอล และเครื่องคอมพิวเตอร์
    (
ซื้อแบบ 1 - 16 ส.ค.45,ยื่นซอง 19 - 20 ส.ค.45)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ การพัฒนาและปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์
    รวมทั้งการติดตั้งโปรแกรม

    (
ซื้อแบบ 23 ส.ค. - 3 ก.ย.45,ยื่นซอง 16 ก.ย.45)
สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
    (
ซื้อแบบ 5 - 18  ก.ย.45,ยื่นซอง 20 - 23 ก.ย.45)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
    (
ซื้อแบบ 6 - 15 พ.ย.45,ยื่นซอง 18 - 19 พ.ย.45)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
    (
ซื้อแบบ 2 - 13  ม.ค.46,ยื่นซอง 24 ม.ค.46)

 Posted : 08/03/2004 11:00:50 +0700