สอบราคาซื้ออุปกรณ์แสดงข้อมูล (จอ LCD) พร้อมระบบคอมพิวเตอร์
    (
ซื้อแบบ 16 - 27 มิ.ย.46 ,ยื่นซอง 3 - 4 ก.ค.46)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
    (
ซื้อแบบ 23 มิ.ย. - 4 ก.ค.46,ยื่นซอง 18 ก.ค.46)
การจ้างออกแบบก่อสร้างงานตกแต่งภายในและงานวิศวกรรมงานระบบที่เกี่ยวข้องอาคารสถาบันพัฒนา
    การจัดเก็บภาษีอากร  โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
    (
ซื้อแบบ 10 - 18 ก.ย.46,ยื่นซอง 29 ก.ย.46)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    (
ซื้อแบบ 11 - 19  ก.ย.46,ยื่นซอง 22 ก.ย.46)
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่โล่งบริเวณหน้าห้องแถลงข่าว  กระทรวงการคลัง
    (
ซื้อแบบ 24 ต.ค. - 6 พ.ย.46,ยื่นซอง 10 พ.ย.46)
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้  สนามหญ้าและทำความสะอาดพื้นถนน
    (
ซื้อแบบ 20 - 26 ส.ค.46,ยื่นซอง 11 - 12 ก.ย.46)
ขายทอดตลาดรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว
    (
กำหนดขาย 6 ส.ค.46)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและอุปกรณ์
    (
ซื้อแบบ 24 พ.ย. - 9 ธ.ค.46,ยื่นซอง 11 - 12 ธ.ค.46)
สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูโภค
    (
ซื้อแบบ 25 ส.ค. - 5 ก.ย.46,ยื่นซอง 11 - 12 ก.ย.46)
สอบราคาซื้อรถยนต์
    (
รับเอกสาร 15 - 24 ธ.ค.46,ยื่นซอง 5 - 6 ม.ค.47)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    (
ซื้อแบบ 1 - 10  ก.ย.46,ยื่นซอง 15 - 16 ก.ย.46)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
    (
ซื้อแบบ 21 - 31 ก.ค.46,ยื่นซอง 4 - 5 ส.ค.46)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
    (
ซื้อแบบ 20 - 29 ส.ค.46,ยื่นซอง 4 - 5 ก.ย.46)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    (
ซื้อแบบ 20 - 29 ส.ค.46,ยื่นซอง 4 - 5 ก.ย.46)
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ทำงานบริเวณชั้น 6
    (
ซื้อแบบ 20 - 29 ส.ค.46,ยื่นซอง 8 - 9 ก.ย.46)
ประกวดราคาจ้างเหมาการปรับปรุงพื้นที่และติดตั้งเครื่องปรับอากาศบนศูนย์อาหารกระทรวงการคลัง
    (
ซื้อแบบ 14 - 22 ส.ค.46,ยื่นซอง 5 ก.ย.46)

 Posted : 08/03/2004 11:00:50 +0700