วันที่ประกาศ วิธีซื้อ / จ้าง เรื่อง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
ซื้อแบบ ยื่นซอง เปิดซอง/ขาย
ทอดตลาด
ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการตัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
17 ธ.ค.47 สอบราคา

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน 19 รายการ

  20 - 30 ธ.ค.47
เวลาราชการ
6 - 7 ม.ค.48
เวลาราชการ.
10 ม.ค.48
ตั้งแต่ 10.30 น.
เป็นต้นไป
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
30 พ.ย.47  

การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  และพัฒนาระบบ Intranet  กระทรวงการคลัง

  14 - 22 ธ.ค.47
เวลาราชการ
6 ม.ค.48
10.00-11.30 น.
6 ม.ค.48
ตั้งแต่ 13.00 น.
เป็นต้นไป
ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับคัดเลือก
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  

19 พ.ย.47

ประกวดราคา

ซื้อยานพาหนะ  จำนวน 3 รายการ  

13 - 24 ธ.ค.47
เวลาราชการ

10 ม.ค.48
9.30 - 10.30 น.

10 ม.ค.48
ตั้งแต่ 11.00 น.
เป็นต้นไป

ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับคัดเลือก

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

 

12 พ.ย.47

สอบราคา

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน 2 รายการ  

22 - 30 พ.ย.47
เวลาราชการ

2 - 3 ธ.ค.47
เวลาราชการ

7 ธ.ค.47
ตั้งแต่ 10.30 น.
เป็นต้นไป

  บ.อินเตอร์ ฟาร์อีสต์ วิศวการ จก. (มหาชน)  

5 พ.ย.47

สอบราคา

จ้างทำสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  

5 - 15 พ.ย.47
เวลาราชการ

16 -17 พ.ย.47
เวลาราชการ

18 พ.ย.47
ตั้งแต่ 10.30 น.
เป็นต้นไป

  บ. พี พับลิชชิ่ง แอนด์ แอ๊คทิฟวิตี้ จก.  

2 พ.ย.47

ประกวดราคา

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมางานตกแต่งภายใน  และงานวิศวกรรมงานระบบที่เกี่ยวข้อง  อาคารสถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษีอากร              

30 ส.ค.47

สอบราคา

จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้  สนามหญ้าและทำความสะอาดพื้นถนน   1 - 10 ก.ย.47 15 - 16 ก.ย.47    

หจก.ไผ่เหลืองการ์เดนโฮม

 

30 ส.ค.47

สอบราคา

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 1 - 10 ก.ย.47

14 - 15 ก.ย.47

   

บ.นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล จก.

 

30 ส.ค.47

สอบราคา

จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค  

1 - 10 ก.ย.47

15 - 16 ก.ย.47

    บ.พี.เอส.เอ็ม เอ็นเตอร์ไพรส์ จก.  

30 ส.ค.47

สอบราคา

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่  อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

1 - 10  ก.ย. 47

14 - 15 ก.ย.47

    บ.นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล จก.  

19 ส.ค.47

สอบราคา

จ้างเหมาปรับปรุงประตูทางเข้า - ออกบริเวณหน้าลิฟต์หมายเลข 1  

23 - 31 ส.ค.47

2 - 3 ก.ย.47

    ยกเลิก การสอบราคาเมื่อวันที่ 20 ก.ย.47  

16 ก.ค.47

สอบราคา

จ้างเปลี่ยนพรม  

26 ก.ค. - 6 ส.ค.47

 10 - 11 ส.ค.47

    หจก. พี.บรอส 2000  

21 มิ.ย.47

สอบราคา

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

23 มิ.ย. - 2 ก.ค.47

6 - 7 ก.ค.47

    1. บ.สหธุรกิจ จก.
2. บ.อินฟอร์เจน ดาต้า ซิสเต็ม จก.
 

9 มิ.ย.47

สอบราคา

ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  

14 - 18 มิ.ย.47

22 - 23 มิ.ย.47

    บ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จก.  

21 พ.ค.47

ประกวดราคา

ซื้อโสตทัศนูปกรณ์   

14 - 25 มิ.ย.47

8 ก.ค.47

    หจก. จันชาลี  

21 พ.ค.47

ประกวดราคา

ซื้อระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกระทรวงการคลัง  

7 - 16 มิ.ย.47

29 มิ.ย.47

    บ. ยิบอินซอย จก.  

31 มี.ค.47

สอบราคา

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

20 - 30 เม.ย.47

10 - 11 พ.ค.47

    1. บ. สหธุรกิจ จก.
2. บ. อินฟอร์เจน ดาต้า ซิสเต็ม จก.
 

9 มี.ค.47

การขายทอดตลาด

การขายทอดตลาดรถยนต์    

 

ขายทอดตลาด
28 เม.ย.47

     

25 ก.พ.47

สอบราคา

ซื้อรถยนต์  

1 - 18 มี.ค.47

22 - 23 มี.ค.47

    1. บ. วรจักรยนต์ จก.
2. บ.กาญจนาอิควิพเม้นท์ จก.
 

25 ก.พ.47

การจ้าง

การจ้างควบคุมงานตกแต่งภายใน และงานวิศวกรรมงานระบบที่เกี่ยวข้อง 
อาคารสถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษี  
 

25 ก.พ. - 12 มี.ค.47

30 มี.ค.47

    บ. พี 49 ดีไซน์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จก.  

16 ก.พ.47

สอบราคา

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ  

20 ก.พ. - 4 มี.ค.47

9 มี.ค. - 10 มี.ค.47

    ยกเลิกการสอบราคา  

16 ก.พ.47

สอบราคา

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ  

20 ก.พ. - 4 มี.ค. 47

9 มี.ค. - 10 มี.ค.47

    1. บ. ริโก้ (ประเทศไทย) จก.
2. บ. สุรวงศ?อินเตอร์เทรด จก.
 

 Posted : 06/07/2005 15:10:43 +0700