ข่าวสอบราคา - ประกวดราคา ปี 2560

 

 

 

 

   ข่าวย้อนหลัง

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ
เรื่อง
วงเงิน
งบประมาณ
ราคากลาง
ขอรับเอกสาร
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(Download)
ยื่นข้อเสนอและ
ใบเสนอราคา
(ผ่านทางระบบ)
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
ร่าง
TOR
หมายเหตุ
20 พ.ย.60

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

787,500.00 787,500.00 23-24 พ.ย. 60 30 พ.ย. 60
8.30 น. - 16.30 น.
ผู้ได้รับการคัดเลือก    
31 ต.ค.60

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10,420,000.00 10,420,000.00   30 พ.ย. 60
8.30 น. - 16.30 น.
  TOR  
22 ก.ย.60

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11,825,000.00 11,687,500.00
รายละเอียด
29 ก.ย.-18 ต.ค. 60 19 ต.ค.60
8.30 น. - 16.30 น.
ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR  
18 ส.ค.60

ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

812,139.90.- 738,309.00.-
รายละเอียด
    ผู้ได้รับการคัดเลือก    
8 ส.ค.60

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,070,000.00 .- 1,785,933.58.-
รายละเอียด 
    ผู้ได้รับการคัดเลือก เอกสารชี้แจงข้อสอบถาม  
26 ก.ค.60

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย GFMIS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5,330,000.00.-        

TOR

เอกสารชี้แจงข้อสอบถาม

ยกเลิก
11 ก.ค.60

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,000,000.00.- 2,953,200.00
รายละเอียด
26 ก.ค.-14 ส.ค.60 15 ส.ค.60
8.30 น. - 16.30 น.
ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
เอกสารชี้แจงข้อสอบถาม
 
24 มี.ค.60

ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสาร (รถตู้) จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7,425,000.00.-TOR  
13 มี.ค.60

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,000,000.00.- 2,953,200.00.-
รายละเอียด
27 มี.ค. - 11 เม.ย. 60 12 เม.ย. 60 
8.30 น. - 16.30 น.

TOR

ยกเลิก
13 มี.ค.60

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระบบ GFMIS ปี 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,012,000.00.- 2,012,000.00.-
รายละเอียด
24 มี.ค. - 9 เม.ย. 60 10 เม.ย. 60 
8.30 น. - 16.30 น.

TOR
ยกเลิก

 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

วันที่ประกาศ
เรื่อง
งบประมาณ
ราคากลาง
วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
หมายเหตุ

29 ธ.ค.2560

จ้างรายงานขอจ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,720.00.- 
  - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

27 ธ.ค.2560

จ้างเหมาพาหนะเดินทาง เพื่อรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง เรื่อง "การเสริมสร้างคนคลังให้ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

226,000.00.- 
226,000.00.-
รายละเอียด 
- ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

27 ธ.ค.2560

จ้างจัดทำกระดาษ ก.พ.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,568.00- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

27 ธ.ค.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

350.00- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

21 ธ.ค.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

780.00- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

20 ธ.ค.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

350.00 .- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

20 ธ.ค.2560

ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,428.70 .- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

18 ธ.ค.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,420.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

15 ธ.ค.2560

จ้างเปลี่ยนปลั๊กไฟและรางอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,420.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

14 ธ.ค.2560

จ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 (การเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,000,000.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

13 ธ.ค.2560

จ้างผลิตและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500,000.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

13 ธ.ค.2560

จ้างเปลี่ยนวอลเปเปอร์และฟิล์มฝ้ากระจกพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,000.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

8 ธ.ค.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,300.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

4 ธ.ค.2560

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38,031.80.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

27 พ.ย.2560

จ้างรื้อถอนผ้าขาว - ดำ บริเวณโดยรอบกระทรวงการคลัง ด้านหน้าห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1และเก็บพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,000.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

27 พ.ย.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,490.00 .- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

24 พ.ย.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,200.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

24 พ.ย.2560

ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,000.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

24 พ.ย.2560

ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,062.00 .- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

24 พ.ย.2560

ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,815.00 .- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

21 พ.ย.2560

ซื้อเครื่องชาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

21 พ.ย.2560

จ้างซ่อมเก้าอี้ จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,300.00 .- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

21 พ.ย.2560

จ้างจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Ink Jet ยี่ห้อ Roland รุ่น Versacamm VP-540 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

95,069.50 .- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

20 พ.ย.2560

จ้างซักเก้าอี้ จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,000.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
17 พ.ย.2560

จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์กุญแจมือจับประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,605.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

17 พ.ย.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

300.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
15 พ.ย.2560

จ้างจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,100.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
14 พ.ย.2560

ซื้อยางรถยนต์ โตโยต้า ฆส-7958 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,400.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
13 พ.ย.2560

จ้างติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,745.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
13 พ.ย.2560

ซื้อฟลัสวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,259.50.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
13 พ.ย.2560

ซื้อเครื่องดื่มรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,460.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
09 พ.ย.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,360.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
09 พ.ย.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,410.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
07 พ.ย.2560

จ้างการต่ออายุบริการโดเมน GFMIS.GO.TH โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

856.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
3 พ.ย.2560

ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

87,237.44.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
2 พ.ย.2560

ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,420.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
02 พ.ย.2560

ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,815.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

01 พ.ย.2560

 จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,190.00 .-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
31 ต.ค.2560

จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

163,333.32 .-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
30 ต.ค.2560

จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,081,968.40.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
19 ต.ค.2560

จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,854.97.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
29 ก.ย.2560

จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

81,666.66.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
29 ก.ย.2560

จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560)

498,522.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
3 พ.ย.2560

ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

87,237.44.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
2 พ.ย.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

230.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
1 พ.ย.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,190.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
31 ต.ค.2560

จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

163,333.32 .-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
30 ต.ค.2560

จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,081,968.40.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
27 ต.ค.2560

จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,590.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
25 ต.ค.2560

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,194.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
24 ต.ค.2560

จ้างจัดดอกไม้ บริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,100.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
24 ต.ค.2560

จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,650.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
24 ต.ค.2560

จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

850.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
24 ต.ค.2560

จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,870.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
24 ต.ค.2560

จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,200.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
20 ต.ค.2560

จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,050.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
20 ต.ค.2560

จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,200.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
19 ต.ค.2560

ซื้อต้นไม้ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย ต้นดาวเรือง ต้นชะพลู รั้วพลาสติกสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

215,000.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
19 ต.ค.2560

จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,854.97.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
19 ต.ค.2560

จ้างเปลี่ยนวอลล์เปเปอร์ห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,775.40.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
19 ต.ค.2560

จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,854.97.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
19 ต.ค.2560

จ้างขนย้ายโต๊ะเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,500.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
12 ต.ค.2560

เหมาบริการจอ LED ขนาด ๔x๖ เมตร จำนวน ๒ จอ 

267,500.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
12 ต.ค.2560

จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ (งานป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

92,000.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
12 ต.ค.2560

เหมาบริการประชาสัมพันธ์ (งานถ่ายภาพ)

58,000.00 .-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
10 ต.ค.2560

จ้างดำเนินการสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลางงานตกแต่งงานติดตั้งประดับ จำนวน ๑ ซุ้ม พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

871,000.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
02 ต.ค.2560

ซื้อต้นไม้ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จำนวน ๑ งาน ประกอบด้วย ต้นดาวเรือง ต้นชะพลู รัวพลาสติกสีบาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

145,000.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
ยกเลิกโครงการ
29 ก.ย.2560

จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

81,666.66.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
29 ก.ย.2560

จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560)

498,522.00.- 
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
28 ก.ย.2560

  ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ไมค์ชุดประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

98,440.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
27 ก.ย.2560

จ้างจัดทำโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,420.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
22 ก.ย.2560

จ้างขอจ้างจัดทำโล่และประกาศเกียรติคุณ ผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,021.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
14 ก.ย.2560

จ้างจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

227,500.00.-
- - ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

 

วิธีทอดตลาด 
 

วันที่ประกาศ
เรื่อง
ราคาประมูลเริ่มต้น
ราคากลาง
วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
ูสถานที่ประมูลและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
วันที่ / เวลา
ที่ ประมูล
สถานที่ติดต่อ
หมายเหตุ
31 ก.ค.2560

การขายมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง จำนวนโดยประมาณ 65,500 ลบ.ม. (ดินหลวม)โดยวิธีทอดตลาด

960,500.- 
- - ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 4 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  ยกเลิกการขายมูลดิน