อวยพรวันขึ้นปีใหม่ 2554 ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

นางสาวปนัดดา พ่วงรับ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล ให้การต้อนรับผู้แทนจากศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสมาอวยพรวันขึ้นปีใหม่ 2554 ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554

 

 

Questionnaire Online

แบบสอบถามออนไลน์ 
   1. ความต้องการของประชาชน
   2. ความพึงพอใจ
 
ดาวน์โหลดแบบสอบถาม 
   1. ความต้องการของประชาชน
   2. ความพึงพอใจ

 

Banner