สถิติรายวัน
D/M/Y ใน เดือนกุมภาพันธ์ 2556
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
5563 2032 4127 895
1941 949 1422 364
1893 910 1366 348
5616 1951 4134 909
5571 1997 4130 881
5721 2295 4437 951
5202 1828 3871 840
4350 1605 3328 710
1679 784 1199 317
1696 832 1254 340
5022 1829 3819 822
5474 1920 3983 876
5428 1866 3945 872
4912 1731 3645 803
3891 1350 2932 607
1822 890 1381 344
1985 913 1413 372
5607 1955 4193 876
5697 1998 4245 927
5689 1938 3997 874
5527 1977 4118 896
4716 1747 3568 760
1551 683 1045 263
1423 751 1136 288
1700 822 1219 320
5788 1983 4173 879
5482 2012 4061 884
5384 2074 4181 925
Unique 35800 15723
Summation 116330 86322
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวันข้อมูล ทีมงาน Truehits สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

MOF's Webmaster Team @2004 / 7/03/2556 : ปวีณา : ศทส.