พิธีปิดการแข่งขันแบดมินตันเชื่อมความสามัคคี ครั้งที่ 1/2561

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันแบดมินตันเชื่อมความสามัคคี ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังกับกรมสรรพสามิต ณ สนามแบดมินตันกรมสรรพาวุธทหารบก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561