การประชุม ASEAN Finance and Central Bank Deputies’ Meeting เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2561

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM) โดยมีการประชุมหารือเกี่ยวกับภาพรวมทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน การดำเนินการตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint 2025) ความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงานการรวมตัวด้านเงินของอาเซียน และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรม Shangri-La Hotel Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561