สบน.จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงประจำปี พ.ศ. 2561

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงประจำปี พ.ศ.2561 ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในบรรยากาศแบบย้อนยุค โดยมีนายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นประธานในพิธี และนางพรรณี สถาวโรดม อดีตผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ร่วมพิธี ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทยอันงดงาม ณ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561