พิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2561

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ. 2561 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ณ โถงวายุภักษ์ ชั้น1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561