พิธีประกาศผลและมอบรางวัล "คนคลังคิด Season 2"

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล "คนคลังคิด Season 2" (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561