ที่ปรึกษากฏหมาย ร่วมอวยพรและมอบการ์ดแก่คนคลังที่เกิดเดือน พฤษภาคม

นายพนิต ธีรภาพวงศ์ ที่ปรึกษากฏหมาย ร่วมอวยพรวันเกิดและมอบการ์ดแสดงความยินดีให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัด และสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง (ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สป.กค และ สร.กค) ณ โถงวายุภักษ์ชั้น1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561