กระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 85 ปี

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล แก่นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 85 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561