โฆษกและรองโฆษก กระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษสื่อมวลชนในประเด็น สถานการณ์เศรษฐกิจไทย

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง และนายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษสื่อมวลชนในประเด็น สถานการณ์เศรษฐกิจไทย ณ ห้องสื่อมวลชน กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561