การประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 5/2561

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการคลัง 4.0 ชั้น 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561