มอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ สป.กค. และ สร.กค. ประจำปีงบประมาณ 2561

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกและของขวัญแก่ผู้เกษียณอายุราชการในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กล่าวรายงาน และผู้บริหารกระทรวงการคลัง ร่วมงาน ณ ห้องโถงวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561