งานแสดงมุทิตาจิต และแสดงความยินดีแด่ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้ตรวจราชการกระทรวงคลังที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแสดงความยินดีแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ที่จะเข้ารับตำแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561