รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบาย สป.กค และ สร.กค ด้านบริหาร

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายของ สป.กค และ สร.กค ด้านบริหาร ณ ห้องประชุมวายุภักษ์4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561