แสดงความยินดีผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความยินดี ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561