แสดงความยินดีรองปลัดกระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความยินดี ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรองปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561