การประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2562

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561