กระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 128 ปี

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล ในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 128 ปี โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับ ณ ห้องโถง ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561