การประชุมรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารใหม่ กระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมรับทราบรายงานความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561