ตรวจเยี่ยมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง เพื่อติดตามการดำเนินโครงการต่างๆ รวมถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารคอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (จ.ปทุมธานี) และได้มอบนโยบายการทำงานให้ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561