กระทรวงการคลัง ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 570 รูป เนื่องในวันปิยมหาราช 61

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 570 รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช) ครบรอบ 108 ปี โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธี ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561