พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ กระทรวงการคลัง

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังและผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561