กระทรวงการคลัง จุดเทียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561