การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561