การประชุมติดตามงานของหน่วยงาน

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามงานรับฟังและอุปสรรค เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561