ปลัด.คลัง ปาฐกถาพิเศษในงานเสวนา"ทางออกของธุรกิจ SMEs ในยุคบัญชีเดียว"

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาและปาฐกถาพิเศษเรื่อง "นโยบายบัญชีเดียว" ในงานเสวนา"ทางออกของธุรกิจ SMEs ในยุคบัญชีเดียว โดยมีนายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง (นายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) กล่าวรายงาน ณ ห้อง Convention Hall ชั้น 22 Centara Grand at CentralWorld เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561