ตรวจเยี่ยมและให้สัมภาษณ์พิเศษสื่อมวลชนประจำกระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ตรวจเยี่ยมและให้สัมภาษณ์พิเศษสื่อมวลชนประจำกระทรวงการคลัง ในประเด็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและทิศทางในการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องสื่อมวลชน กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561