การประชุมฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. ครั้งที่ 5/2561

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561 โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ 1 กองบัญชาการกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561