พิธีมอบวิทยุสื่อสารและตรวจเยี่ยมศูนย์รักษาความปลอดภัย

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร มอบวิทยุสื่อสารให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อเสริมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของกระทรวงการคลัง พร้อมนี้ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์รักษาความปลอดภัยของกระทรวงการคลัง และรับฟังสภาพการปฏิบัติงานเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของหน่วยรักษาความปลอดภัย ณ ห้องโถงวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561