แสดงความยินดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความยินดี ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561