ปลัด.คลัง เปิดการสัมมนาโครงการข้อตกลงคุณธรรม

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการข้อตกลงคุณธรรม(Integrity Pact Conference 2018) โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561