การแถลงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร แถลงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” หัวข้อ การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561