ตรวจความพร้อมร้านกาชาด กระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ตรวจความพร้อมร้านกาชาด กระทรวงการคลัง ในงานกาชาดประจำปี 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561