การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังฯ

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานอนุกรรมการ ป.ป.ช. ในการขับเคลื่อนเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันภาคเอกชนเป็นประธาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561