การประชุมเปิดตรวจสอบการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานในการประชุม เปิดตรวจสอบการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561