นิทรรศการวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ เป็นประธานเปิดนิทรรศการวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 ของกระทรวงการคลัง ภายใต้แนวคิด “มหาราช กษัตริย์ ปราชญ์แห่งดิน” โดยมีนายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน และนายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร พร้อมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องโถงวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561