การประชุมการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลังเพิ่มใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลังเพิ่มใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561